CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NAM QUỐC VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

1.Dưới đây là chương trình huấn luyện của Công ty Bảo vệ Nam Quốc Việt

 • Sau khi thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu như: hồ sơ, hình thể, lý lịch, trình độ học thức, các kỷ năng phản xạ cơ bản….Nhân viên sẽ được tập trung trong các trung tâm huấn luyện của công ty thiết lập.
 • Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới là 2 tháng.
 • Nội dung huấn luyện:
  • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của Công ty
  • Giới thiệu nội quy, quy chế lao động của Công ty.
  • Luật hình sự, dân sự và luật lao động.
  • Võ thuật đối kháng cơ bản
  • Huấn luyện công tác PCCC.
  • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.
  • Huấn luyện tác phong điều lệnh.
  • Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
  • Huấn luyện sử dụng các loại công cụ hổ trợ.
  • Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
  • Huấn luyện nghiệp vụ đối với từng loại hình dịch vụ.
  •  

Nội dung đào tạo cơ bản như sau: 

STT

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

Những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp

Cán bộ Công ty

Giảng đường công ty

2

Pháp luật

CA. Bình Dương

Giảng đường công ty

3

Nghiệp vụ cơ bản

CA. Bình Dương

Giảng đường công ty

4

Nghiệp vụ bảo vệ

 Cán bộ Công ty

Giảng đường công ty

5

Nghiệp vụ PCCC

Sở cảnh sát PCCC Bình Dương

Cơ sở huấn luyện PCCC

6

Sơ cấp cứu

Tập thể cán bộ cao đẳng ý tế Bình Dương

Giảng đường công ty

7

Điều lệnh đội ngũ- võ thuật

Cán bộ công ty

Giảng đường công ty

8

Sử dụng Công cụ hổ trợ

Cán bộ công ty

Giảng đường công ty